Sosyal Sorumluluk

“Yüksek düzeyde bir ruh özgürlüğünü yaşamamız için, zihnimiz bilgiyle beslenmelidir, zihin aydınlandıkça ve vicdan gücünü gösterdikçe, insanın sorumluluğu artar”

Samuel Smiles

Psikiyatrist Dr. Gönül Erdal, uzun yıllardır süregelen kariyeri boyunca bir çok sosyal sorumluluk projesinde görev almış, gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalarla toplumsal bilincin yükselmesine katkıda bulunmuş, başarıları neticesinde defalarca ödüllerle taltif edilmiştir.

Dahil olduğu bazı sosyal sorumluluk projeleri:

gelincikGelincik Projesi

Projenin Amacı

Gelincik Projesi; Ankara Barosu tarafından 2 Nisan 2011 yılında hayata geçirilmiş bir projedir. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet ile ilgili olarak özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 Rehber Avukat, 221 Gönüllü avukat faaliyet sürdürmektedir. Dr.Gönül Erdal projenin tek sorumlu psikiyatristidir.

hayat-agaciHayat Ağacı Projesi

Projenin Amacı

Projenin amacı, uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanımının önlenmesi için mücadele etmek, toplumda uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler konusunda pozitif farkındalık yaratmak, Hayat Ağacı Çağrı Merkezi’ne yardım çağrısı yapan madde bağımlılarına ve yakınlarına, işbirliği protokolü yapılan kurumlar aracılığıyla hukuki, tıbbi, sosyal ve kültürel destek vermek, bu maddelerin kullanımının önlenmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırmak ve geliştirmektir. Dr. Gönül Erdal Projede sorumlu psikiyatrist olarak görev almıştır.