Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

BİPOLAR BOZUKLUK ( İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUĞU) NEDİR? Adından da anlaşılacağı gibi Bipolar Bozukluk duygurum değişikliği ile giden, en uçlarda majör depresyon ve maninin olduğu, ataklar arasında ise tamamen normal olunan dönemlerin yaşandığı insan beyninin bir duygulanım hastalığıdır. İki uçlu (BP) hastalığının en önemli özelliği, kişinin duygularını olduğundan çok abartılı yaşamasıdır. Üzüntü, zevk, şehvet, neşe, cinsellik, öfke ve benzeri her türlü insanca duygu aşırı ölçülerde abartılır. BİPOLAR BOZUKLUK NASIL BİR…

Depresyon

Depresyon

Depresyon nedir? Çağımızda insanın ruhsal yapısıyla ilgili sorunları, diğer bedensel rahatsızlıkları gibi somut bir şekilde açık, bilimsel bir temele oturmuştur. Ne yazıktır ki, toplum içinde yine de soyut ve belirsiz kavramlar olarak değerlendirilmeye devam ederler. Ruhsal sorun yaşayan birçok kişi, bu durumunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu aklına bile getirmez ve yaşamını, üstesinden gelinebilecek bir rahatsızlıkla sürdürmeye çalışır. Oysa ruhsal sorunlarımızda tıpkı şeker hastalığı gibi tanımı, nedenleri, gidişi, tedavisi ve…

Anksiyete bozuklukları spektrum hastalıkları

Anksiyete bozuklukları spektrum hastalıkları

Anksiyete ve ben Anksiyete (bunaltı), hemen hemen her insan tarafından yaşanan bir duygudur. Asıl amacı, yaşamın sürdürülmesi ve uyum davranışının gelişimini sağlamaktır. Ancak bir yere kadar sağlıklı olan bu duygunun yaşanması, bir noktadan sonra kişinin yaşamını ve diğer insanlarla olan ilişkilerini olumsuz olarak etkilemeye başlar.Bunaltı duygusu, olaylara içerdikleri tehlikelerle orantısız, uygunsuz ve abartılmış yanıtlar verilmesine neden olur. Bunaltı, çeşitli bedensel ve ruhsal belirtilerle kendini gösterir. Başlıca bedensel belirtiler arasında çarpıntı,…

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesif kompulsif bozukluklar birçok kişinin aşırı titizlik, düzenlilik, eşya veya para biriktirme, simetriye önem verme, kapıyı- ocağı kontrol etme gibi çeşitli takıntıları, kuruntuları, saçma bulduğu halde yapmak zorunda kaldığı davranış ve düşünceleri olabilir. Çoğunlukla bunlar önemli bir zaman kaybına veya ciddi bir sıkıntıya neden olmazlar. Ancak, bazı kişiler aşırı ve saçma buldukları halde bu davranış ve düşüncelerini tekrar ve tekrar yapmaya ve sürdürmeye devam ederler. Bu durum önemli oranda zaman…

Şizofreni ve Spekturumu Hastalıkları

Şizofreni ve Spekturumu Hastalıkları

Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni de migren ya da epilepsi gibi beyin hastalığı olmakla beraber gerek ortaya çıkmasında gerekse nasıl bir gidiş göstereceğinde çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlerin de rolü vardır. Diğer psikiyatrik bozukluklara göre şizofreni kişinin mesleki ve sosyal işlevselliğinde daha ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Psikoz ne demektir? Psikoz kişide gerçeği değerlendirme yetisinin belirli bir süre bozulduğu durumların genel adıdır. Bu sırada…

Kadında Cinsel Sorunlar

Kadında Cinsel Sorunlar

Kadın Cinsel Sorunların Nedenleri Biyolojik nedenler; Bedensel hastalıklar, sürekli ilaç kullanımı, kadında hormonal değişiklere neden olan doğal evreler(gebelik, menopoz vb),depresyon gibi sadece kişinin kendi sağlığı ile ilgili nedenler sayılabilir. Psikolojik nedenler; Cinsel taciz ve tecavüze maruz kalma, edilgenlik, kendi taleplerini ve kimliğini ifade etmede zorluklar, cinsel yönelim ve kimlik sorunları, partnere ilgi kaybı gibi kişinin durumu ile ilgili nedenler. Sosyal nedenler; Yetiştirildiği ortamla ilgili sorunlar, tutucu cinsel bilgilendirmeden uzak, aşırı…

Erkekte Cinsel Sorunlar

Erkekte Cinsel Sorunlar

Yetiştirme koşulları ve geleneksel erkek cinsel rolü Erkek çocuklarının yetiştirilirken erkek olmakla ilgili toplumsal olarak öğrendikleri şeylerin önemli bir kısmını her zaman seks isteyen isteyebilen ve sekse hazır olan bir seks makinesi olmak oluşturur. Erkekler kadınları ele geçirmek ve arzularını doyurmak üzere eğitilirler ve cinsellikle sevgiyi genellikle bir birinden ayırmak zorunda kalırlar. Erkekler yatılacak kadınlarla saygı duyulup evlenilecek kadınları birbirinden ayırmak eğilimindedirler. Bir kadını sevdiklerinde ve içselleştirdiklerinde ise onunla tutkulu…

Cinsel tutumlar ve cinsel işlev bozuklukları

Cinsel tutumlar ve cinsel işlev bozuklukları

Cinsel tutumlar ve cinsel işlev bozuklukları Cinsellik Cinsel Tutumlar Pek çok insan normalin ne olduğu sorusuyla fazlasıyla uğraşır ve ortalamaya uymayan davranışı hatalı kabul eder. Cinsellik öylesine bireysel bir konudur ki, iki kişi kalıcı bir ilişki için bir araya geldiklerinde, tercihlerinde ve davranışlarında önemli farklılıklar olabilmesi şaşırtıcı değildir. Ne yazık ki bu tercihler yalnızca evlilikten sonra anlaşılır ya da tesadüfen keşfedilir. Uygulamada, bir birlikteliği sürdürmek amacıyla işbirliği yapan çiftler cinsellikleri…

Yaşlılıkta Cinsel Yaşam

Yaşlılıkta Cinsel Yaşam

20. yüzyılın ikinci yarısında toplum dinamiklerinin değişmesi ve sosyo- ekonomik gelişmeler yaşlı üzerinde derin izler bırakmıştır. Yaşlı nüfusunun büyüme oranında belirgin bir artma, ayrı bir demografik grup olarak yaşlının farkına varılmasına yol açmıştır. Yakın zamana kadar cinselliğe ilgisiz, fiziksel ve zihinsel hastalığı olması gereken, bağımlı ve pasif, ekonomik ve sosyal destek bekleyen bir birey olarak tanımlanan yaşlı, sosyal bilimcilerin, psikologların, biyologların, geriatristlerin ve geriatrik psikiyatristlerin araştırmaları ile gittikçe yeni bir…

Gençlerin Karşılaştığı Cinsel Şiddet

Gençlerin Karşılaştığı Cinsel Şiddet

Gençlerin Karşılaştığı Cinsel Şiddet, Cinsel İstismar, Namus Adına İşlenen Cinayetler, Cinsel Haklar ve Üreme Hakları Cinsel Haklar ve Üreme Hakları, İnsan Haklarının bir parçasıdır. Amacı her bireyin risksiz ve doyumlu bir cinsel yaşama sahip olmasıdır. Cinsel Haklar ve Üreme Hakları cinsellik ve üremenin tam iyilik halinde olabilmesine ilişkin yapıyı tanımlamaktadır. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD, Kahire, 1994) ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı (Pekin, 1995) cinsel ve üreme haklarını insan…

Gençlik ve Cinsellik

Gençlik ve Cinsellik

Gençlik ve Cinsellik Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10-19 yaş grubu ‘ergen’ 15-24 yaş grubu ise ‘genç’ olarak tanımlanmaktadır. Ergenlik ve gençlik dönemlerine ait yaşların kesişmesi nedeniyle de 10- 24 yaş grubu ‘ genç insanlar’ olarak değerlendirilmektedir. Yüzyılımızın başında dünyada genç nüfus 1,7 milyara ulaşmıştır ve hızla değişen dünyamızda 1,2 milyara ulaşan tarihin en büyük grubu, yetişkinliğe doğru adım atmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yarıya yakını 25 yaşın altındadır. Bu grubun yüzde…